Sutarčių teisė

Advokatų kontoros MILINIS IR PARTNERIAI advokatai:

Konsultuoja ir atstovauja klientų interesus derybose dėl sutarčių sudarymo, analizuoja ir teikia išvadas dėl įvairaus pobūdžio sutarčių. Taip pat konsultuoja klientus dėl sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo.

Rengia standartines ir individualias sutartis: pirkimo – pardavimo sutartis, mainų sutartis, skolos padengimo ir perkėlimo sutartis, rentos sutartis, dovanojimo sutartis, nuomos sutartis, panaudos sutartis, rangos sutartis, frančizės sutartis, atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, autorines sutartis, draudimo sutartis, faktoringo sutartis, frančizės sutartis, komiso sutartis, pasaugos sutartis, distribucijos sutartis, krovinių vežimo ir ekspedicijos sutartis, jungtinės veiklos sutartis.

Atstovauja klientų interesus teisme, rengia ieškinius dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sutartinės atsakomybės taikymo, sutarčių nutraukimo, ginčijimo, sąlygų pakeitimo, pripažinimo negaliojančiomis bei kituose sutartiniuose ginčuose.