Įmonių teisė

Advokatų kontoros MILINIS IR PARTNERIAI advokatai:

Konsultuoja klientus dėl visų rūšių juridinių asmenų steigimo, veiklos vykdymo, verslo formų ir valdymo struktūrų pasirinkimo, vystymo, įmonių restruktūrizavimo, reorganizavimo, bankroto ir likvidavimo, įmonių vidaus dokumentų tvarkymo, įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo, įmonių pirkimo-pardavimo, akcijų sandorių, valdymo organų teisių ir pareigų, ginčų su valdymo organų nariais klausimais, taip pat ir kitais klausimais susijusiais su juridiniais asmenimis.

Rengia dokumentus dėl visų rūšių juridinių asmenų steigimo, įstatų, nuostatų, valdymo organų reglamentų projektus, akcininkų sutartis, įmonių dalyvių protokolus, taip pat procesinius dokumentus dėl priverstinio akcijų pardavimo ir juridinių asmenų veiklos tyrimo. Teikia teisines išvadas dėl juridinių asmenų veiklos audito, atstovauja įmones ir/arba akcininkus su įmonės akcininkais, akcininkų susirinkimuose, trečiaisiais asmenimis derybose, valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose, ikiteisminėse institucijose bei teismuose.