Darbo teisė

Advokatų kontoros MILINIS IR PARTNERIAI advokatai:

Konsultuoja klientus darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, keitimo bei nutraukimo klausimais, taip pat teikia teisines konsultacijas nekonkuravimo, konfidencialumo, visiškos ir dalinės materialinės atsakomybės, įmonės vidaus taisyklių, kolektyvinių sutarčių sudarymo, darbuotojų garantijų, darbo užmokesčio drausminių nuobaudų skyrimo bei darbuotojų atleidimo iš darbo klausimais.

Rengia kolektyvinių ir individualių darbo sutarčių projektus, įmonių darbo tvarkos taisykles ir pareiginius nuostatus, darbuotojo ir darbdavio nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimus. Taip pat atstovauja klientų interesus individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose darbo ginčų komisijoje ir teisme dėl darbo sutarties nutraukimo, darbo tvarkos pažeidimų, drausminės atsakomybės ir kituose darbo ginčuose.