Administraciniai ginčai

Advokatų kontoros MILINIS IR PARTNERIAI advokatai:

Konsultuoja klientus ir rengia procesinius administracinių teisės pažeidimų bylose dėl pažeidimų darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos, pažeidimų, kuriais kėsinamasi į nuosavybę, pažeidimų aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos, pažeidimų transporte, kelių ūkio bei ryšių, pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos, pažeidimų, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką bei pažeidimų valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo srityse. Taip pat atstovaujame klientų interesus tiek ikiteisminėse institucijose, tiek teisme.

Konsultuoja klientus ir rengia procesinius dokumentus ginčuose su valstybės ir savivaldos institucijomis taip pat ir kitais viešojo administravimo subjektais dėl žemės teisinių santykių, dėl sveikatos ir socialinės apsaugos, dėl nuosavybės teisių atkūrimo, dėl aplinkos apsaugos, dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, dėl valstybės tarnybos, dėl norminių administacinių aktų teisėtumo, dėl administracinių ginčų komisijų sprendimų, dėl statybos ir teritorijų planavimo, dėl asmens duomenų apsaugos, dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos sprendimų, taip pat kituose ginčuose su viešojo ar vidaus administravimo subjektais. Taip pat atstovaujame klientų interesus tiek ikiteisminėse institucijose, tiek teisme.